Sammuttaminen kannattaa

Käyttäjäsähköprojektiin uusia kiinteistöjä

Kiinteistöt aiheuttavat Suomessa n. 30 % kaikista ympäristöön vaikuttavista päästöistä ja osuus on viime vuosina kasvanut. Keskimääräisessä toimistorakennuksessa suunnilleen puolet sähkönkulutuksesta aiheutuu valaistuksesta sekä tietokoneista oheislaitteineen. Toinen puoli sähköstä kuluu ilmanvaihdon ja muun talotekniikan tarpeisiin.

Senaatti-kiinteistöjen Käyttäjäsähköprojektin tavoitteena on alentaa kiinteistöjen käyttäjäsähkön kulutusta. Tavoitteeseen pyritään vaikuttamalla käyttäjien sähkönkäyttötottumuksiin osallistamisen ja tiedottamisen avulla. Autamme ihmisiä ymmärtämään oman toimintansa ympäristövaikutukset ja oivaltamaan omat vaikutusmahdollisuutensa. Vähitellen sähkön säästämisestä tulee osa normaalia työpaikkakäyttäytymistä. Myös talotekniikan ohjauksia ja säädön tarpeenmukaisuutta parannetaan kiinteistön sisäolosuhteiden kärsimättä.

Näillä sivuilla tarjoamme tietoa energiankäytön vaikutuksista elinympäristöön, sekä käytännön sähkönsäästövinkkejä toimistotyöhön. Sivuston tarkoitus on motivoida kiinteistöjen käyttäjiä kiinnittämään huomiota omaan energiankäyttöönsä ja sen ympäristövaikutuksiin.

Sivujen kautta tiedotamme myös Senaatti-kiinteistöjen käyttäjäsähköprojektin valtakunnallisesta etenemisestä.

 

Jopa puolet kiinteistön sähkönkulutuksesta muodostuu käyttäjäsähköstä, johon jokainen kiinteistössä työskentelevä voi vaikuttaa arkisilla toimintatavoillaan ja valinnoillaan.