Mariankatu 23 virastotalo

Sähkönkulutus
tavoitetasosta
0%   Kulutus
ennallaan
Kuvaus Mariankatu 23 rakennettiin alun perin Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan upseerikasarmiksi. Se valmistui Kruununhaan Karhun kortteliin 1885. Kohteen suunnitteli Evert Lagerspetz.

Rakennus peruskorjattiin maatilahallituksen käyttöön 1934. Rakennusta on peruskorjattu myös vuosina 1981, 1984 ja 1987. Kohteessa toimii nykyisin Maa- ja metsätalousministeriö.

1880-luvun uusrenessanssia edustavan rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus. Kohteen pinta-ala on 5365 m2.
Alueellinen
yhteyshenkilö
Pasi Hyyppä
Yhteystiedot >
Energiatodistus Tutustu kohteen energiatodistukseen (pdf)

Energiatodistuksen tavoitteena on antaa mahdollisuus seurata rakennusten energiankulutusta riippumatta siitä mikä lämmitysmuoto on sekä mahdollistaa vastaavien rakennusten energiatehokkuuden vertailua.
Energiatehokkuutta mitataan energialuokka-asteikolla A-G.

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laite- ja kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä niiden pohjalta laskettu, bruttopinta-alaan suhteutettu energiatehokkuusluku.

Sähkön vuorokausikulutus

Kulutus ennallaan   Kulutus tavoitetasosta 0%  

Sähköä kulunut yhteensä 451 kWh