Turun oikeustalo A-, B- ja C-osa

Sähkönkulutus
tavoitetasosta
-4%   Kulutus
ennallaan
Kuvaus Turun oikeustalo on kolmen rakennuksen muodostama kokonaisuus. Siihen kuuluvat korkkitehdas, 1997 valmistunut uudisosa A- ja B-siipineen sekä vanhan ja uudisosan väliin sijoittuva C-osa. Pilari-palkkirunkoinen uudisosa sijaitsee tontin takaosassa ja on osin paikalla rakennettu. A- ja B-osassa sijaitsevat Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ja Turun hallinto-oikeuden työtilat. Kapea C-siipi yhdistää korkkitehtaan ja oikeustalon B-osan. C-siipi valmistui vuonna 1997 lukuun ottamatta pihajulkisivua, joka on paikalla aiemmin sijainneen rakennuksen säilytetty osa. C-siivessä toimivat Varsinais-Suomen ulosottovirasto sekä Länsi-Suomen syyttäjänvirasto.
Alueellinen
yhteyshenkilö
Marko Koistinen
Yhteystiedot >
Energiatodistus Tutustu kohteen energiatodistukseen (pdf)

Energiatodistuksen tavoitteena on antaa mahdollisuus seurata rakennusten energiankulutusta riippumatta siitä mikä lämmitysmuoto on sekä mahdollistaa vastaavien rakennusten energiatehokkuuden vertailua.
Energiatehokkuutta mitataan energialuokka-asteikolla A-G.

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laite- ja kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä niiden pohjalta laskettu, bruttopinta-alaan suhteutettu energiatehokkuusluku.

Sähkön vuorokausikulutus

Kulutus ennallaan   Kulutus tavoitetasosta -4%  

Sähköä kulunut yhteensä 3051 kWh