Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Digitalo

Sähkönkulutus
tavoitetasosta
1%   Kulutus
ennallaan
Kuvaus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n käyntikortiksi luonnehdittu Digitalo sijaitsee Otaniemessä Kivimiehen korttelissa. Digitalo jatkaa Otaniemen alueen punatiiliarkkitehtuurin linjaa ja sulautuu saumattomasti ympäristöönsä. Betoni-teräsrunkoisen rakennuksen julkisivut ovat suurelta osin paikalla muurattua punatiiltä. Digitalo, sen vieressä sijaitseva VTT:n viestintäyksikölle peruskorjattu Valimorakennus sekä vanha päärakennus kokoavat VTT:n toiminnot hyvin yhteen ja muodostavat tiiviin ja tunnistettavan ytimen VTT:lle.

Digitalo tarjoaa tilat 270 VTT:läiselle. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että tilat ja työyhteisön toimintamallit tukevat mahdollisimman hyvin toisiaan. Rakennus muodostuu kahdeksastatoista 20-40 hengen työalueyksiköstä, joita voidaan muuntaa tarpeen ja toimintojen mukaan täysin avokonttorista yksittäishuoneratkaisuihin ja näiden eri yhdistelmiin. Tilaratkaisuissa on pyritty mahdollisimman suureen muunneltavuuteen ja tilojen monikäyttöisyyteen. Tämän tekee mahdolliseksi talossa toteutettu pilariton rakenneratkaisu. Se on syntynyt käyttämällä innovatiivisesti TT-laattojen ja ontelolaattojen yhdistelmää rakennejärjestelmissä.
Alueellinen
yhteyshenkilö
Pasi Hyyppä
Yhteystiedot >
Energiatodistus Tutustu kohteen energiatodistukseen (pdf)

Energiatodistuksen tavoitteena on antaa mahdollisuus seurata rakennusten energiankulutusta riippumatta siitä mikä lämmitysmuoto on sekä mahdollistaa vastaavien rakennusten energiatehokkuuden vertailua.
Energiatehokkuutta mitataan energialuokka-asteikolla A-G.

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laite- ja kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä niiden pohjalta laskettu, bruttopinta-alaan suhteutettu energiatehokkuusluku.

Sähkön vuorokausikulutus

Kulutus ennallaan   Kulutus tavoitetasosta 1%  

Sähköä kulunut yhteensä 3827 kWh