Investment AB Öresund investerar i Senergia

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) investerar 60 Mkr i Senergia Nordic AB (”Senergia”).

Senergia är en ledande nordisk grossist inom solenergiutrustning, elbilsladdning och energilagring. Bolaget har uppnått en marknadsledande position genom att erbjuda kunderna ett brett sortiment av produkter kombinerat med en effektiv logistiklösning och kvalificerad teknisk kompetens med systemutbildning som en central del av bolagets erbjudande. Omställningen till alternativa energikällor har skapat en snabb kundtillväxt som har inneburit att Senergia har expanderat geografiskt med försäljning i Sverige, Finland och Norge.

 

”Vi är imponerade över det arbete som ledningen har gjort de senaste åren för att skapa en marknadsledande grossist. Senergias starka tillväxt rider på en solid underliggande trend där installatörer förses med lösningar riktade till små och medelstora kunder. Nyemissionen möjliggör för Senergia att expandera till nya geografiska marknader samt addera ytterligare affärsområden vilket förväntas accelerera tillväxten framöver. Vi ser fram emot att vara med på Senergias fortsatta tillväxtresa”, säger Nicklas Paulson, VD på Öresund.

 

Stockholm den 3 december 2021

 

Investment AB Öresund (publ)

 

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2021 klockan 08.15 CET.

Följ oss

Education Template