Vierailemme Weland stålilla

Tässä jaksossa Senergia Play vierailee Ulricehamnissa ja Weland Stålissa. Jaksossa tutustumme Welandin tuotteisiin, katselemme heidän tehdastaan ja tuotantolinjojaan. Weland Stålin Anders Rostin kanssa keskustemme Welandin historiasta ja ideologiasta tuotteiden takana sekä miten ne soveltuvat Suomen markkinoille. Käymme läpi harjakatoille tarkoitetut kiinnitysjärjestelmät sekä niiden innovatiiviset ominaisuudet.

Tietoa tuki

Education Template